குலசையில் ஒரு ஆறு!

karumeni river2

கருமேனி ஆறு

 

கருமேனி ஆறு குலசை வழியாக தவழ்ந்து மணப்பாடு அருகே கடலில் கலக்கிறது. இது தாமிரபரணி ஆற்றின் கிளை நதியாகும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s