நான்!

பாமரத் தாய் ஒருத்தி

பாடி முடித்த கவிதை நான்!
எல்லாச் சுமைகளையும்
வண்ணங்களாக்கி
சிறகில் சுமந்து
தேன் தின்று திரியும்
பட்டாம்பூச்சி நான்!

என் சிறகுகளே இன்று
சிலுவைகளாயிப்போனது.-நான்
வாழும் காலம் சிறிதெனினும்
சுகம் என்றும் இல்லை.இல்லை.!

பாடித்திறிந்தப் பறவை அன்று!
இன்றோ முடங்கிப் போன
சடமாய்ப் போனேன்.
சிறகுகளில் எனைச் சுமந்து
பறந்தவள் இன்று
சருகுகளாய் உறங்கிப் போனாள்.!

உறவுகள் அரிதாரத்தில்
உலா வரும் காலமிது!
உண்மை முகங்களை
எங்கே தேடுவேன்??

உறவுகளே! பொய் முகங்களின்
திரையை திறந்து வாருங்கள்
அகங்களாள் அளாவிடுவோம்-அன்பாய்…..

வரங்களும் சாபங்களாகும் வேளை இது
நான் நலமாய் வாழ வழி
ஒன்று சொல்லுங்களேன்!

குலசை சுல்தான்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s