மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகள்

 

நார்ச்சத்து என்றால் என்ன?

நார்ச்சத்து என்பது எல்லாத் தாவரங்களிலும் காணப்படும் ஊட்டச்சத்தாகும். உணவுகளில் காணப்படும் மற்ற அநேக ஊட்டச் சத்துக்களைப்போலல்லாமல், நார்ச்சத்து உடலால் ஜீரணித்துக் கொள்வதில்லை. அதாவது, நார்ச்சத்தானது வெறுமனே சமிபாட்டுத்தொகுதியினூடாகச் செல்லும். இதனாற்தான் நார்ச்சத்து உங்களுக்கு நல்லது. இது உங்கள்சமிபாட்டுத்தொகுதியைச் சுத்தம் செய்ய உதவும்.

2 வகையான நார்ச்சத்துக்கள் இருக்கின்றன: அவை கரையக்கூடியவை மற்றும் கரையமுடியாதவை என்பனவாகும். நார்ச்சத்துள்ள எல்லா உணவுகளும் இந்த இரு வகைகளிலும் ஏதாவது சிறிதளவைக் கொண்டிருக்கும்.

மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவை உட்கொள்ள வேண்டியதற்கான நல்ல காரணங்கள்

கரையமுடியாத நார்ச்சத்து சமிபாட்டுத்தொகுதிக்கு நல்லது. அது உங்கள் மலத்தை மென்மையாகவும் பருமனாகவும் ஆவதற்கு உதவி செய்யும். இது மலச்சிக்கல் உண்டாவதைத் தடைசெய்ய உதவும். கரையமுடியாத நார்ச்சத்து, முழுக் கோதுமைப் பதார்த்தங்கள், சோள உமி, மற்றும் சணல் விதைகள் என்பனவற்றில் காணப்படுகிறன. இது சில மரக்கறிகள் மற்றும் பழம் என்பனவற்றிலும் காணப்படுகின்றன.

கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து, இதயம் மற்றும் இரத்தோட்டத் தொகுதி என்பனவற்றிற்கு நல்லது. இது இரத்தத்திலுள்ள கொழுப்பின் அளவைக் குறைக்கவும் இரத்தத்திலுள்ள சக்கரையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்தவும் உதவலாம். கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து, பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளில் காணப்படுகிறது. அது ஓட்ஸ் பிரான் மற்றும் ஓட்மீல் , பார்லி, சீலியம், மற்றும் அவரையின விதைகள் என்பனவற்றிலும் காணப்படுகின்றது.

நார்ச்சத்தானது உடல் எடையைக் குறைக்கவும் உதவிசெய்யும்.

உங்கள் உணவில் நார்ச்சத்துணவைச் சேர்த்துக் கொள்ளும்போது, அதன் அளவைப் படிபடியாக அதிகரிக்கவும். உங்கள் உடல், மேலதிக நார்ச்சத்து உணவுக்குத் தன்னைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள சிறிது காலம் எடுத்துக்கொள்ளும்.

பெரும்பாலும் நார்ச்சத்துள்ள உணவுகள் மற்ற ஊட்டச் சத்துக்களையும் மிக அதிகமாகக் கொண்டிருக்கும்.

வயதுப் பிரிவின்படி பரிந்துரை செய்யப்பட்ட, தினசரி உட்கொள்ளவேண்டிய நார்ச்சத்தின் அளவு

வயது மற்றும் பாலினம் தினசரி உட்கொள்ள வேண்டிய நார்ச்சத்தின் அளவு
பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஆண் குழந்தைகள், 1 முதல் 3 வருடங்கள்: 19 கிராம்கள் (கி)
பெண் குழந்தைகள் மற்றும் ஆண் குழந்தைகள், 4 முதல் 8 வருடங்கள்: 25 கி
பெண் குழந்தைகள், 9 முதல் 13 வருடங்கள்: 26 கி
ஆண் குழந்தைகள், 9 முதல் 13 வருடங்கள்: 31 கி
பெண் குழந்தைகள், 14 முதல் 18 வருடங்கள்: 26 கி
ஆண் குழந்தைகள், 14 முதல் 18 வருடங்கள் 38 கி

மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை தெரிவு செய்யுபோது குறிப்பிட்ட வகையான நார்ச்சத்துள்ள உணவைப்பற்றிக் கவலைப்படவேண்டாம். அநேக உணவுகள் அதிகளவு கரையக்கூடிய மற்றும் கரையமுடியாத நார்ச்சத்து இரண்டையுமே கொண்டிருக்கின்றன. அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டியது அதிக முக்கியமானது.

உணவு விபரச் சீட்டில் எதைப் பார்க்கவேண்டும்

நார்ச்சத்துக்கான உணவு விபரச் சீட்டில் பின்வருமாறு குறிக்கப்பட்டிருக்கும்:

 • நார்ச்சத்தின் ஊற்றுமூலம்: ஒவ்வொரு பரிமாறலுக்கும் குறைந்தது 2 கி நார்ச்சத்துள்ள பொருள்
 • அதிக நார்ச்சத்தின் ஊற்றுமூலம்: ஒவ்வொரு பரிமாறலுக்கும் குறைந்தது 4கி நார்ச்சத்துள்ள பொருள்

மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள தானியப் பொருட்கள்

கனடாவின் உணவு வழிகாட்டி பின்வருமாறு சிபாரிசு செய்கிறது:

 • பிள்ளைகளுக்கு, ஒரு நாளைக்கு தானியப் பொருட்களின் 3 முதல் 6 பரிமாறல்கள்
 • பதின்ம வயதினருக்கு, ஒரு நாளைக்கு தானியப் பொருட்களின் 6 முதல் 7 பரிமாறல்கள்

அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள தானியங்களை உங்கள் காலையுணவாக உட்கொள்வதன் மூலம் உங்கள் நாளைத் தொடங்குங்கள். “பிரான்” அல்லது “ஃபைபர்” என்ற பெயர் கொண்ட சீரியல்களை தேடவும் .

 • உங்கள் சீரியலுடன், ஸ்ரோபெரிகள், ராஸ்பெரிகள், அல்லது புளுபெரிகள் போன்ற பழங்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
 • காலையுணவு சீரியலுடன் தானியமாக 1 முதல் 1 மேசைக்கரண்டி பதப்படுத்தாத கோதுமை உமியை அதாவது வீட் பிரான் சேர்த்துக் கொள்ளலாம்.
 • மஃபின், பான்கேக், மற்றும் வேஃபில் மிக்ஸஸ் உடன் பிரான் சீரியல் அல்லது பதப்படுத்தாத கோதுமை பிரானைச் சேர்க்கவும்.
 • முழுத் தானிய மாவுக்கு மாறவும். முதலில், பாதியளவுக்கு வெள்ளை மாவை உபயோகிக்கவும். பின்பு முழு கோதுமைக்கு மாறவும். இது சுவை மற்றும் தன்மையின் வித்தியாசத்துக்கு உங்களைப் பழக்கப்படுத்திக்கொள்ள உதவி செய்யும்.
 • முழுத் தானிய பிரட்டுகள் மற்றும் பஸ்ராக்களுக்கு மாறவும்.

தானிய உணவுகளைத் தெரிவு செய்யும்போது நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டிய சில அறிவுரைகள் பின்வருமாறு:

மிகக் குறைந்தளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் மிக அதிளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள்
எல்லா வெள்ளைப் பஸ்ராக்கள்; உதாரணங்கள், மக்கரோனி, நூடில்ஸ், மற்றும் ஸ்பகற்றி என்பனவற்றை உட்படுத்தும். முழு கோதுமையில் செய்யப்பட்ட பஸ்ரா
முழுத் தானியங்களல்லாத சீரியல்கள்; உதாரணங்கள், ரைஸ் கிறிஸ்பீஸ், கோர்ன் ஃபிளேக்ஸ், கோர்ன் பொப்ஸ், ஃபுருட் லூப்ஸ் மற்றும் ஸ்பெஷல் K என்பனவற்றை உட்படுத்தும் முழுத் தானிய சீரியல்கள். சீரியல் என்ற பெயரில் “பிரான்”, “ஹோள்” அல்லது “ஃபைபர்” என்ற வார்த்தைகளைத் தேடிப் பார்க்கவும்.
முழுத் தானியங்களல்லாத வேகவைக்கப்பட்ட சீரியல்கள்; உதாரணங்கள், கோதுமையின் கிரீமை உட்படுத்தும் வேகவைக்கப்பட்ட முழுத் தானிய சீரியல்கள்; உதாரணங்கள், ஓட் பிறான், ரெட் றிவர், மற்றும் ஓட்மீல் என்பனவற்றை உட்படுத்தும்
எல்லா வெள்ளை பிரட்டுகள். உதாரணங்கள், வெள்ளை பிரட்டு, வெள்ளை அல்லது சாதாரணமான பாகெல்ஸ், வெள்ளை பிரட் ஸ்ரிக்ஸ், டின்னர் ரோல், கைஸர் ரோல், இங்கிலிஷ் மஃபின், வெள்ளை ஹம்பர்கர் அல்லது ஹொட் டோக் பன்கள், வெள்ளை மாவு பிற்றா பிரெட் என்பனவற்றை உட்படுத்தும்.  வெள்ளை நிறமற்ற பிரெட்டுகள். உதாரணங்கள், ரை, முழு கோதுமை (“ஹோள்” அல்லது “ஸ்ரோன் கிரவுண்ட்” என்ற வார்த்தைகளைத் தேடிப் பார்க்கவும்), மல்டி கிரேயின், மிக்ஸ்ட் கிரெயின், கிராக்ட் வீற், ஹோள் வீற் இங்கிலிஷ் மஃபின்கள், ஹம்பர்கர் மற்றும் ஹொட் டோக் பன்கள் என்பனவற்றை உட்படுத்தும்
சோடா கிறக்கேர்ஸ் றை கிறக்கேர்ஸ், கிரஹாம் கிறக்கேர்ஸ், ரிறிஸ்கியூட்ஸ், ஹோள் வீற் கிறக்கேர்ஸ்
வெள்ளைச் சோறு பழுப்பு நிறச் சோறு, வறுத்து உடைத்த கோதுமை, பார்லி, குயினோவா

மிக அதிக நார்ச்சத்துள்ள மரக்கறிகள் மற்றும் பழங்கள்

கனடாவின் உணவு வழிகாட்டி பின்வருமாறு சிபாரிசு செய்கிறது:

 • பிள்ளைகளுக்கு, ஒரு நாளைக்கு பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளின் 4 முதல் 6 பரிமாறல்கள்
 • பதின்ம வயதினருக்கு, ஒரு நாளைக்கு பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளின் 4 முதல் 6 பரிமாறல்கள்

சிறந்த பழங்களைத் தெரிவு செய்வதற்கு சில யோசனைகள் பின்வருமாறு:

ஆரோக்கியமான எல்லா உணவுகளுக்கும் பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகள் மிகவும் முக்கியமானவை. சாப்பிடக்கூடாத பழங்கள் எதுவுமில்லை. ஆனால் அதிக நார்ச்சத்துள்ள பழங்கள் சிறந்தவையாகும். பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளின் சாறுகள் மிகக் குறைவான நார்ச்சத்தைக் கொண்டிருக்கின்றன. எனவே பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளின் சாறுகள் குறைக்கப்படவேண்டும்.

குறைந்தளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் நடுத்தரமான அளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள்
செரிப்பழங்கள்

திராட்சைப்பழங்கள்

பீச்பழங்கள்

முலாம்பழங்கள், ஹனிடியூ மெலன்கள், கன்ரலூப், மற்றும் தர்பூசணிப் பழங்கள் உட்பட,

பழச்சாறுகள் மற்றும் தோலுரிக்கப்பட்ட பழங்கள்

பழக் கொக்ரெயில்கள் மற்றும் அப்பிள் சோஸ் போன்றசோஸுகள்,

ஒரேஞ்சுகள் மற்றும் டங்ஜெரின்ஸ்

தோலுரிக்கப்பட்ட அப்பிள்கள் மற்றும் பியர்ஸ்கள்

அன்னாசிப்பழங்கள்

வாழைப்பழங்கள்

தோலுரிக்கப்படாத பியர்ஸ் பழங்கள்

தோலுரிக்கப்படாத அப்பிள் பழங்கள்

மாம்பழங்கள்

புளுபெரிப் பழங்கள்

ராஸ்பெரிப் பழங்கள்

ஸ்ரோபெரிப் பழங்கள்

உலர் பழங்கள், பீச் பழங்கள், புரூன்ஸ், அப்ரிக்கொட் பழங்கள், அத்திப் பழங்கள், ரெய்சின்ஸ் பழங்கள், மற்றும் கிரேன்பெரிப் பழங்கள்

ராஸ்பெரி ஃபிலாக்ஸ் ஸ்மூதி உணவு செய்யும்முறை

புதிய பழங்களால் செய்யப்பட்ட அதிகளவு நார்ச்சத்தை உங்கள் உணவில் அதிகரிக்கச்செய்ய ஸ்மூதிகளைப் புதிய பழங்களால் செய்வதுதான் மிகச் சிறந்த வழியாகும். சணல் (ஃபிலாக்ஸ்) விதைகளை சேர்ப்பது உணவில் மேலதிக நார்ச்சத்தைக் கொடுக்கும். காலையுணவுக்காக இதை வீட்டில் செய்யமுயற்சிக்கவும். இந்த உணவு ஒரு பரிமாறலுக்கு 5 கி நார்ச்சத்தைக் கொண்டிருக்கும். தெரிவு: தோல் நீக்கப்படாத பியார்ஸ் போன்ற வேறு பழங்களையும் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

மின்கலப்பானில் கலந்து பரிமாற வேண்டிய பொருட்கள்:

 • 1/2 கப் (125 மிலி) பால்
 • 6 அவு (175 கி) சாதாரண வனிலா யோகெட்
 • ½ கப் (125 மிலி) பனிக்கட்டியில் உறையவைக்கப்பட்ட ராஸ்பெரிப் பழங்கள்
 • 1 மேசைக்கரண்டி (15 மிலி) சணல்விதை

சிறந்த மரக்கறிகளின் தெரிவுக்கான சில யோசனைகள் பின்வருமாறு:

எல்லா ஆரோக்கிய உணவுகளுக்கும் பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகள் மிகவும் முக்கியமானது. சாப்பிடக்கூடாத பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகள் எதுவுமேயில்லை. ஆனால் அதிக நார்ச்சத்துள்ள பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளைத் தெரிவு செய்வது சிறந்தது. பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகளின் சாறுகளில் மிகக் குறந்தளவான நார்ச்சத்தேயுள்ளது. அதனால் அவை குறைக்கப்பட வேண்டும்.

குறைந்தளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் நடுத்தரமான அளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள்
வெங்காயம்

வெள்ளரிக்காய்

காளான்

தக்காளிப்பழம்

செலரி

கோலிஃபிளவர்

கோவா

கிரீம் கோர்ன்

தோலுரிக்கப்பட்ட உருளைக்கிழங்குகள், தோலுரித்து மசிக்கப்பட்டது போன்றவை.

அஸ்பரகஸ்

ஸ்குவாஷ்

லெற்யூஸ்

ஸ்பினாஷ்

முளைகட்டிய பீன்ஸ்

ஸ்ரிறிங் பீன்ஸ்

புரொக்கோலி

முளைகட்டிய புறுஸ்ஸெல்ஸ்

பச்சையான கரட்

கத்தரிக்காய்

பார்ஸ்னிப்

டேர்னிப்

கோர்ன் ஒன் த கொப்

முழு சோளம்

தோலுரிக்கப்படாத உருளைக்கிழங்கு

தோலுரிக்கப்படாத இனிப்புக் கிழங்கு

பச்சைப்பட்டாணி: சமைக்கப்படாத, பனிக்கட்டியில் உறையவைக்கப்பட்டது அல்லது தகரத்திலடைக்கப்பட்டது

ஸ்னோ பீஸ்

சுவிஸ் ச்சார்ட்

லெகுமிஸ்

வறுக்கப்பட்ட சோளம் (காற்றினால் உப்பிய)

அதிக நார்ச்சத்துள்ள இறைச்சியின் மாற்றுணவு

கனடாவின் உணவு வழிகாட்டி பின்வருமாறு சிபாரிசு செய்கிறது:

 • பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு 1 முதல் 2 முறைகள் இறைச்சிகள் பரிமாறல் அல்லது மாற்று ஏற்பாடுகள்
 • பதின்ம வயதினருக்கு ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 முறைகள் இறைச்சிகள் பரிமாறல் அல்லது மாற்று ஏற்பாடுகள்

இறைச்சி அதிக நார்ச்சத்தின் ஊற்றுமூலமல்ல ; என்றாலும் அநேக இறைச்சி மாற்றுணவுகள் நார்ச்சத்தின் ஊற்றுமூலமாக உள்ளன. தனிப்பட்ட இறைச்சியைவிட மரக்கறிகளுடன் அதனைச் சேர்த்துக்கும்போது அதிகளவு நார்ச்சத்து கிடைக்கிறது.

 • 4 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள் கொடுக்கப்படக்கூடாது.
 • 1 மேசைக்கரண்டி பீநட் பட்டர் 2.7 கிராம் நார்ச்சத்தைக் கொண்டிருக்கிறது. பீநட் பட்டரை மெல்லிய படலமாக முழுக்கோதுமை கிறாக்கரில் பூசி உண்பது நார்ச்சத்தை அதிகரிக்க உதவிசெய்யும்.
 • உணவில் கறுப்பு பீன்ஸ், கார்பன்ஸோ பீன்ஸ், அல்லது கிட்னி பீன்ஸ் போன்றவற்றைச் சேர்த்துக்கொள்ளவும்.

பட்டாணிகள், கொட்டைகள், மற்றும் விதைகளைத் தெரிவு செய்யும்போது பின்பற்றவேண்டிய சில ஆலோசனைகள் பின்வருமாறு:

குறைந்தளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள்
தேங்காய் பருப்புகள்: புதியவை, தகரத்திலடைக்கப்பட்டவை, அல்லது உலர்ந்தவைது

கொண்டற்கடலை

பீன்ஸ்; உதாரணமாக, கறுப்பு பீன்ஸ், லீமாபீன்ஸ், வாட்டப்பட்ட பீன்ஸ், மற்றும் கிட்னி பீன்ஸ் என்பன

விதைகள் (4 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு). உதாரணமாக, பாதாம் பருப்புகள், பிஸ்தாச்சியோஸ், வேர்க்கடலை, மற்றும் கஜுக்கள்

பீநட் பட்டர் (4 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு)

பால் மற்றும் பாற் பொருட்கள்

கனடாவின் உணவு வழிகாட்டி பின்வருமாறு சிபாரிசு செய்கிறது:

 • 9 வயதுக்குக் கீழான பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு பால் மற்றும் பாற்பொருட்களின் 2 பரிமாறல்கள்
 • 9 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நாளைக்கு பால் மற்றும் பாற்பொருட்களின் 3 முதல் 4 பரிமாறல்கள்

பாற்பொருட்களை உண்பது முக்கியம், ஆனால் அவை அதிகளவு நார்ச்சத்தைக் கொண்டவையல்ல.

அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள சிற்றுண்டிகள்

குறைந்தளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள் மிக அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள உணவுகளின் தெரிவுகள்
கப்கேக்குகள்

குக்கீஸ்; உதாரணமாக அரரூட், சமிபாடடையக்கூடிய, சாதாரணமான சொக்கலேட் சிப்ஸ், ஓரீயோஸ், மற்றும் ஷோட்பிரட் என்பன.

உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸ்

ஐஸ்கிறீம்

ஜொல்-ஓ

சாதாரண ரைஸ் கேக்குகள்

மெல்பா ரோஸ்ற்

பிரான் அல்லது ஓட் பிரான் மஃபின்கள்

ஓட்மீல் அல்லது ஓட்மீல் ரெய்சின் குக்கீஸ்

வீற் ஜேர்ம், வீற் பிரான், கொட்டைகள், அல்லது விதைகள் சேர்த்து வீட்டில் சுடப்பட்ட குக்கீஸ்

பொப்கோர்ன் ( 4 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு)

பழங்கள் மற்றும் மரக்கறிகள்

மேலும் அதிக நார்ச்சத்துள்ள உணவைப் பெற்றுக்கொள்ளவும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவை உட்கொள்ளவும் தேவைப்படும் பொதுவான குறிப்புகள் பின்வருமாறு:

 • வெள்ளை கோதுமை மாவுடன் அல்லது அதற்க்குப் பதிலாக முழு கோதுமை மாவை உபயோகிக்கவும். பான்கேக், குக்கீஸ், அல்லது மஃபினுக்கு வீற் பிரானைச் சேர்க்கவும்.
 • சிக்கின் அல்லது மீனுக்கு பூசுவதற்கு, வீற் ஜேர்ம், முழு கோதுமை பிரட் கிறம்ஸ், அல்லது அரைக்கப்பட்ட கொட்டைகளை உபயோகிக்கவும்.
 • யோகெட் அல்லது சூடான அல்லது குளிரான சீரியல்களுக்கு உலர் பழங்களைச் சேர்க்கவும்.
 • பாற்பொருட்கள் அதிக நார்ச்சத்தைக் கொண்டிராவிட்டாலும் ஊட்டச்சத்து மூலத்துக்கு இன்னும் அவை முக்கியமானவை
 • உங்கள் பிள்ளையின் வழக்கமான உணவின் பாகமாக இந்த உணவுகளைத் தொடர்ந்து கொடுக்கவும்.
 • பஸ்ரா சோஸ் கொடுக்கும்போது அதிக நார்ச்சத்துள்ள மரக்கறிகளை மேலதிகமாகச் சேர்த்துக் கொள்ளவும்.
 • மரக்கறி மற்றும் பீன்ஸ் சூப்பைத் தயாரிக்கவும். பஸ்ராவுக்குப் பதிலாக பல்கர் அல்லது பார்லியைச் சேர்த்து முயற்சிசெய்து பார்க்கவும்.
 • அதிகளவு நார்ச்சத்துள்ள புதிய உணவுகளை பரிசோதனை செய்து பார்க்கவும்; உதாரணமாக, சில்லி, திரும்ப வறுக்கப்பட்ட பீன்ஸ் சேர்க்கப்பட்ட நச்சோஸ், மற்றும் பேரீட்டோஸ் என்பன.
 • பச்சைக் காய்கறிகளில் சிற்றுண்டி, பச்சை மற்றும் உலர்ந்த பழங்கள், அல்லது பொப்கோர்ன் (4 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு)
 • உங்கள் உணவில் சீனி, அதிகளவு கொழுப்பு, மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் என்பனவற்றைக் மட்டுப்படுத்தவும்.

உணவை வேக வைக்கும்போது

பிரான் சீரியல், இயற்கையான பிரான், மற்றும் சிறிதாக நறுக்கப்பட்ட கொட்டைகள் என்பனவற்றை ஸ்ரூ, கஸரோல்கள், தடித்த சூப்கள், மற்றும் அரைக்கப்பட்ட இறைச்சி என்பனவற்றில் சேர்க்கவும். இறைச்சிக்கு மேற்பூச்சுப் பூசும்போது பிரான் சீரியல் மற்றும் முழுக் கோதுமை பிரட் தூள்களை உபயோகிக்கவும்.

சிற்றுண்டிகளுக்கு

புடிங், ஐஸ்கிறீம் அல்லது சீரியலுக்கு மேல் பிரான் சீரியலை அல்லது கொழுப்புக் குறைந்த கிரனோலாவைத் தூவவும் (4 வயதிற்குக் குறைந்த பிள்ளைகளுக்கு கொட்டைகள் இல்லாத கிரனோலா). உங்களுக்குப் பிடித்தமான புதிய பழத் துண்டுகளையும் சேர்க்கலாம்.

சிற்றுண்டிகள் செய்யும்போது

கரட்டுகள் அல்லது புரொக்கொலி போன்ற, புதிய பழங்கள் அல்லது பச்சை மரக்கறிகளை உபயோகிக்கவும். 4 வயதுக்குட்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு, பரிமாறுவதற்கு முன்பு பழங்களைச் சிறிய துண்டுகளாக வெட்டவும் அல்லது மரக்கறிகளை வேகவைக்கவும்.

நினைவில் வைக்கவும்

 • வயிறு வீங்குவது மற்றும் வாயு உண்டாவதைத் தடுப்பதற்காக நார்ச்சத்து உணவைச் சிறிது சிறிதாக அதிகரிக்கவும்.
 • அதிகளவு நீராகாரங்கள் கொடுக்கவும்.
 • உங்கள் உணவில் நார்ச்சத்துள்ள உணவை அதிகரிக்கும்போது நீங்கள் அருந்தும் நீராகாரங்களின் அளவுகளையும் அதிகரிக்கவும்.
 • உடற்பயிற்சி செய்யாதிருப்பது மலச்சிக்கலை உண்டாக்கும். உங்கள் பிள்ளைக்கு அதிகளவு உடற்பயிற்சி கொடுப்பதில் நிச்சயமாயிருங்கள்.

உணவுக்கான திட்டங்கள்

காலை உணவு

 • உங்கள் பிள்ளை மிகவும் விரும்பியுண்ணும் சீரியல் இயற்கையான பிரான் அல்லது பிரான் ஃபிளேக்ஸ் தூவப்பட்டது
 • பீநட் பட்டர் மெல்லிய படையாகத் தூவப்பட்ட முழு கோதுமை டோஸ்ற்
 • புதிய பழங்கள்
 • பழங்களுடன் யோகெட்
 • மாவாக்கப்பட்ட சணல்விதை சேர்க்கப்பட்ட ஸ்மூதி
 • ஓட்மீல்

மதிய உணவு

 • முழுக் கோதுமை அல்லது பன் உபயோகித்துச் செய்யப்பட்ட சான்ட்விச். உதாரணமாக, முழுக் கோதுமை பிரட்டில் டேர்க்கி, லெற்டஸ் மற்றும் தக்காளி, அல்லது பீநட் பட்டர் மற்றும் ஜாம் என்பன.
 • சில்லி, மைன்ஸ்றோன் சூப், அல்லது பிளக் பீன் சூப். 4 வயதுக்குக் கீழ்ப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு சூப்பை மசித்துக் கொடுக்கவும்.
 • முழுக் கோதுமையில் செய்யப்பட்ட பஸ்ரா
 • பச்சை மரக்கறிகள் மற்றும் டிப்: 4 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு
 • சாதாரண பொப்கோன்: 4 வயதுக்கு மேற்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு

இரவு உணவு

 • வீற் ஜேர்ம், பிரான் சீரியல், அல்லது முழுக்கோதுமை பிரட் தூள்களால் பூசப்பட்ட சிக்கின் ஃபிங்கர்ஸ் அல்லது ஃபிஷ் ஸ்ரிக்ஸ்
 • தக்காளி சோஸுடன் முழு கோதுமை பஸ்ரா
 • தோல் நீக்கப்படாதா இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு
 • பக்கப் பரிமாறலாக வேகவைக்கப்பட்ட மரக்கறிகள்
 • வாட்டப்பட்ட பீன்ஸ் அல்லது பீன்ஸினால் செய்யப்பட்ட சில்லி. 4 வயதுக்குக் கீழான பிள்ளைகளுக்கு இவற்றை மசித்துக் கொடுக்கவும்.
 • உட்கொள்ளும் நார்ச்சத்தின் அளவை அதிகரிப்பதற்காக ஒரு முழுக் கோதுமை டின்னர் ரோலும் பரிமாறப்படலாம்.

A MIRACLE CURE-ALL ELIXIR

Imagine discovering a Miracle Cure-All Elixir, that when taken will immediately work to cure almost any ailment or disease. It sounds like the stuff of fairy tales – a magical potion that instantly cures anything and everything. At the beginning of last century, Miracle Elixirs with such claims were sold everywhere. At that time anyone could bottle and sell their own concoction as there were no regulations to prevent it.

It may not be the magical potion we dream of that instantly cures anything and everything – but it’s pretty powerful stuff. It may be one of the closest things we’ve found so far.

Cure-All Elixir

CURE-ALL ELIXIR RECIPE

 • 1/2 cup of lemon juice
 • 1/4 cup of ginger juice (optional)
 • 16 cloves of garlic
 • 1 cup of raw apple cider vinegar
 • 500g of raw honey

In a bowl, mix together half a cup of lemon juice and half a cup of ginger juice (if you don’t have a juicer, you can just use a couple of pieces of whole peeled ginger – it just means the final product will have some pulp). Place this in a blender with sixteen cloves (two bulbs) of peeled, crushed garlic. Add an ice cube (to prevent the mixture heating up) and blend at high speed until well combined. Add one cup of raw apple cider vinegar and blend together, then add one 500g jar of raw honey and blend until combined.

Now pour this mixture into a sealed glass jar (not plastic) and leave it in the refrigerator for a minimum of five days before beginning to consume. I like to lightly shake the jar before consuming, just to re-mix everything, as some settling can occur.

The recommended dosage is 10ml in a glass of room temperature or lukewarm water, first thing every morning. Alternatively, you may mix 10ml with pure apple, grape or orange juice.

NOTE

The ginger is optional, and some recipes do not use lemon juice. The other three ingredients are all essential. Some recipes only use 8 cloves of garlic, but I like to use more. Rather than messily measuring one cup of honey, I just use the entire jar – which is a little extra, but it helps to improve the flavour and goodness.

You must use fresh, real lemons.

Cure-All Elixir

THE CURE-ALL ELIXIR BENEFITS

 • prevents/reduces duration of colds and flus
 • increases energy
 • strengthens immune system
 • prevents heart disease
 • improves general health and wellbeing

If you decide to give this Miracle Elixir a try, let us know how it goes for you as we love to hear about your experiences – particularly if you have any ailments that improve or heal after taking this.

Honey and Cinnamon

Posted Image

It is found that a mixture of Honey and Cinnamon cures most of the diseases. Honey is produced in most of the countries of the world. Ayurvedic as well as Yunani medicine have been using honey as a vital medicine for centuries. Scientists of today also accept honey as a very effective medicine for all kinds of diseases. Honey can be used without any side effects for any kind of diseases. Today’s science says that even though honey is sweet, if taken in the right dosage as a medicine, it does not harm diabetic patients.

Weekly World News, a magazine in Canada, on its issue dated 17 January, 1995 has given the following list of diseases that can be cured by Honey and Cinnamon as researched by western scientists.

HEART DISEASES: Make a paste of honey and cinnamon powder, apply on bread, chappati, or other bread, instead of jelly and jam and eat it regularly for breakfast. It reduces the cholesterol in the arteries and saves the patient from heart attack. Also those who already had an attack, if they do this process daily, they are kept miles away from the next attack.

Regular use of the above process relieves loss of breath and strengthens the heartbeat. In America and Canada, various nursing homes have treated patients successfully and have found that as age the arteries and veins lose their flexibility and get clogged; honey and cinnamon revitalizes the arteries and veins.

INSECT BITES: Take one part honey to two parts of lukewarm water and add a small teaspoon of cinnamon powder, make a paste and massage it on the itching part of the body slowly. It is noticed that the pain recedes within a minute or two.

ARTHRITIS: Arthritis patients may take daily, morning and night, one cup of hot water with two spoons of honey and one small teaspoon of cinnamon powder. If taken regularly even chronic arthritis can be cured.

In a recent research conducted at the Copenhagen University, it was found that when the doctors treated their patients with a mixture of one tablespoon Honey and half teaspoon Cinnamon powder before breakfast, they found that within a week out of the 200 people so treated practically 73 patients were totally relieved of pain and within a month, mostly all the patients who could not walk or move around because of arthritis started walking without pain.

HAIR LOSS: Those suffering from hair loss or baldness, may apply a paste of hot olive oil, one tablespoon of honey, one teaspoon of cinnamon powder before bath and keep it for approx. 15 min. and then wash the hair. It was found to be effective even if kept on for 5 minutes.

BLADDER INFECTIONS: Take two tablespoons of cinnamon powder and one teaspoon of honey in a glass of lukewarm water and drink it. It destroys the germs in the bladder.

TOOTHACHE: Make a paste of one teaspoon of cinnamon powder and five teaspoons of honey and apply on the aching tooth. This may be applied 3 times a day till the tooth stops aching.

CHOLESTEROL: Two tablespoons of honey and three teaspoons of Cinnamon Powder
mixed in 16 ounces of tea water, given to a cholesterol patient, was found to
reduce the level of cholesterol in the blood by 10% within 2 hours. As mentioned for arthritic patients, if taken 3 times a day, any Chronic cholesterol is cured. As per information received in the said journal, pure honey taken with food daily relieves complaints of cholesterol.

COLDS: Those suffering from common or severe colds should take one tablespoon lukewarm honey with 1/4 spoon cinnamon powder daily for 3 days. This process will cure most chronic cough, cold and clear the sinuses.

INFERTILITY: Yunani and Ayurvedic Medicine have been using honey for thousands of years to strengthen the semen of men. If impotent men regularly take two tablespoon of honey before going to sleep, their problem will be solved.

In China, Japan and Far-East countries, women, who do not conceive and need to strengthen the uterus, have been taking cinnamon powder for centuries. Women who
cannot conceive may take a pinch of cinnamon powder in half teaspoon of honey
and apply it on the gums frequently throughout the day, so that it slowly mixes with the saliva and enters the body.

A couple in Maryland, USA, had no children for 14 years and had lost hope of having a child of their own. When told about this process, husband and wife started taking honey and cinnamon as stated above; the wife conceived after a few months and had twins at full term.

UPSET STOMACH: Honey taken with cinnamon powder cures stomachache and also clears stomach ulcers from the root.

GAS: According to the studies done in India & Japan, it is revealed that if honey is taken with cinnamon powder the stomach is relieved of gas.

IMMUNE SYSTEM: Daily use of honey and cinnamon powder strengthens the immune system and protects the body from bacteria and viral attacks. Scientists have found that honey has various vitamins and iron in large amounts. Constant use of honey strengthens the white blood corpuscles to fight bacteria and viral diseases.

INDIGESTION: Cinnamon powder sprinkled on two tablespoons of honey taken before food, relieves acidity and digests the heaviest of meals.

INFLUENZA: A scientist in Spain has proved that honey contains a natural ingredient, which kills the influenza germs and saves the patient from flu.

LONGEVITY: Tea made with honey and cinnamon powder, when taken regularly arrests the ravages of old age. Take 4 spoons of honey, 1 spoon of cinnamon powder and 3 cups of water and boil to make like tea. Drink 1/4 cup, 3 to 4 times a day. It keeps the skin fresh and soft and arrests old age.

Life spans also increases and even a 100 year old, starts performing the chores of a 20-year-old.

PIMPLES: Three tablespoons of Honey and one teaspoon of cinnamon powder paste. Apply this paste on the pimples before sleeping and wash it next morning with warm water. If done daily for two weeks, it removes pimples from the root.

SKIN INFECTIONS: Applying honey and cinnamon powder in equal parts on the affected parts cures eczema, ringworm and all types of skin infections.

CANCER: Recent research in Japan and Australia has revealed that advanced cancer of the stomach and bones have been cured successfully. Patients suffering from these kinds of cancer should daily take one tablespoon of honey with one teaspoon of cinnamon powder for one month 3 times a day.

FATIGUE: Recent studies have shown that the sugar content of honey is more helpful rather than being detrimental to the strength of the body. Senior citizens, who take honey and cinnamon power in equal parts, are more alert and flexible.

Dr. Milton who has done research says that a half tablespoon honey taken in a glass of water and sprinkled with cinnamon powder, taken daily after brushing and in the afternoon at about 3.00 p.m. when the vitality of the body starts to decrease, increases the vitality of the body within a week.

BAD BREATH: People of South America, first thing in the morning gargle with one teaspoon of honey and cinnamon powder mixed in hot water. So their breath stays fresh throughout the day.

HEARING LOSS: Daily morning and night honey and cinnamon powder taken in equal parts restore hearing.

*NOTE:The honey used needs to be REAL RAW UNPASTEURIZED HONEY. If it says PURE honey it is most likely pasteurized. It is best to only buy honey that says RAW or UNPASTEURIZED on the label. The difference is that the enzymes are all heated out of the pasteurized honey

மலைக்க வைக்கும் நாடுகள்!

இந்தியாவுடன் எந்த வகையிலும் ஒப்பிட<br />
 இயலாத,அதீத வளர்ச்சி பாதையில் வல்லரசு சீனா!</p>
<p>இறைவனின் பெரிதான தயவால்,உலகில் வளர்ந்த ஒரு பத்து நாடுகளை நேரடியாக பார்க்கும் வாய்ப்பை பெற்றேன்.குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளின் வளர்ச்சி என்னை மலைக்க வைத்தது.வாழ்வில் முதன் முதலாக, நான் பார்த்த வெளிநாடு நாடு ஜெர்மனி. </p>
<p>அந்த தேசத்தை பார்த்த போது, மனதில் அப்படி ஒரு பிரமிப்பு.<br />
நான் பார்த்த வெளிநாடுகளில்,எல்லாவகையிலும் ஜெர்மனியை முதலிடத்தில் வைத்து பார்க்கும் அளவுக்கு,அநேக விடயங்களை அந்த தேசம் எனக்கு கற்று கொடுத்தது. </p>
<p>வெறுமனே தொழில் நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி போன்ற விடயங்களை தாண்டி,மக்களின் ஒழுக்கம், எளிமை, அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யும் மனப்பாங்கு ,சக மனிதனுக்கான மரியாதை, பொது இடங்களில் மக்கள் நடந்து கொள்ளும் விதம்,அவர்களின் நேர்மை என்று பல விடயங்களைக் கற்றுக் கொண்டேன். </p>
<p>நடு நிசியில் இரண்டு மணி,மூன்று மணி என்று எந்நேரம் வேண்டுமானாலும் தனியாக பயணித்து, வீடு வந்து சேர்ந்த நாட்கள் ஏராளம் உண்டு. ஆனால் ஒரு நாள் கூட, உள்ளத்தில் எவ்வித பயமும் இருந்தது கிடையாது. </p>
<p>இந்த நடு ராத்திரியில் திருடர்களின் தொல்லை இருக்குமோ, அல்லது வெளிநாட்டவர் மீது இவர்களுக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்குமோ,<br />
ஒருவேளை நம்மை தாக்கினாலும் தாக்குவார்களோ என்று ஒருநாள் கூட சிந்தித்து பார்க்கும் அளவுக்கு எந்த சூழலும் அங்கு இல்லை. </p>
<p>ஐரோப்பிய நாடுகளில்,பொது வெளிகளில் சுத்தம்,ஆரோக்கியம் என்றால் அதில் ஜெர்மனியை மிஞ்ச இயலாது. சுவிட்சர்லாந்தையும் பொது வெளி சுத்தத்தில் அடித்துக் கொள்ள முடியாது. அப்படி பார்த்தாலும் சுவிட்சர்லாந்தில் பெரும்பான்மை மக்கள் ஜெர்மானியர்களே!</p>
<p>ஐரோப்பாவில் உள்ள பல நாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தால்,தொழில் நுட்பம், வேலைவாய்ப்பு, தொழில் வளர்ச்சி, கல்வி, பொருளாதாரம் என்று எல்லாவற்றிலும் ஜெர்மனி தான் முதலிடம் என்றே சொல்லும் அளவுக்கு, அனைத்து விடயங்களிலும் உயர்ந்து நிற்கிறது. </p>
<p>நண்பர்கள் பொதுவாக என்னிடம் கேட்பது உண்டு. நீங்கள் பார்த்த வெளிநாடுகளிலேயே சிறந்த நாடு எது என்று? சந்தேகம் இல்லாமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சொல்லலாம் ஜெர்மனி தானென்று :)<br />
ஒரே ஒரு சிக்கல் எதுவென்றால் மொழி மட்டுமே:) அங்கு பெரும்பான்மை மக்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது. நமக்கு அவர்களின் தாய்மொழி தெரியாது:)</p>
<p>மேற்கத்திய நாடுகளின் அடிப்படை கட்டமைப்பு, போக்குவரத்து, கல்வி,பொருளாதாரம்,மருத்துவம்,தொழில் வளர்சிகள்,அடிப்படை பாதுகாப்பு போன்ற பல விடயங்களை பற்றி சிலாகித்து பேசும் போது, நண்பர் ஒருவர் சொன்னார், மேற்கத்திய நாடுகளை நான் பார்த்தது இல்லை. ஆனால் பலமுறை சீனாவை பார்த்து விட்டேன். சீனாவின் வளர்ச்சி மிகவும் அபரிவிதமானது என்றார். </p>
<p>பீஜிங்,ஷாங்காய் போன்ற நகரங்களை எல்லாம் பார்த்தால், மிரண்டு போவீர்கள் என்று சொன்னார். மேற்கத்திய நாடுகளை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிடும் அளவுக்கு சீனாவின் வளர்ச்சி இருக்கிறது என்று, பயிற்சிக்காக சீனா வந்த, எங்கள் நிறுவனத்தின் மேற்கத்திய நண்பர்களே சிலாகித்து பேசினார்கள் என்று சொன்னார். அவர்களே விரும்பி விரும்பி நகரத்தின் பல பகுதிகளை புகைப்படம் எடுத்துக்<br />
 கொண்டார்கள் என்றார்.</p>
<p>நான் சீனாவுக்கு போனதில்லை. அதனால் அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்டேன்.</p>
<p>மேற்கத்திய நாடுகளின் வளர்ச்சியை மிஞ்சி, ஒரு நாட்டில் வளர்ச்சி இருக்கும் என்றால் அதை வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு, சொர்க்க பூமியாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன்.</p>
<p>சமீபத்தில் அதே நண்பர், அமெரிக்காவுக்கும் சென்று வந்தார். வந்த பிறகு சொன்னார், அமெரிக்காவை விட சீனா தான் எனக்கு மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது.</p>
<p>காரணம் சீனா தான், புதுசு கண்ணா புதுசு மாதிரி இருக்கிறது. பிரமாண்டத்தில் சீனா, அமெரிக்காவை மிஞ்சி நிற்கிறது என்று சொன்னார். அவர் பார்த்த இடங்கள் நியூயார்க் அல்லது கலிபோர்னியா போன்ற நகரங்களாக இல்லாமல் இருந்ததால், ஒருவேளை சரியான ஒப்பீடாக இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன். </p>
<p>ஆனால் நேற்று வேறொரு நண்பரை, அவரது வீட்டில் சந்தித்த பொழுது, மடிக்கணினியில் சில புகைப்படங்களை காட்டினார். தற்போது, வேலை விடயமாக,அடிக்கடி சீனா செல்ல வேண்டி இருக்கிறது.சீனாவை பாருங்கள் என்று சில புகைப்படங்களை என்னிடம் காட்டினார்.<br />
பார்த்தால் அப்படி ஒரு ஆச்சர்யம். </p>
<p>மேற்கத்திய நாடுகளின் கட்டமைப்பு வசதிகளில்,<br />
எந்த வித்தியாசத்தையும் பார்க்க இயலாத அளவுக்கு சாலைகள், கட்டடங்கள், ரயில் பயணங்கள், துறை முகங்கள், விமான நிலையங்கள் என்று மிக பிரமாண்டமாய் இருக்கிறது சீனா.<br />
மேற்கத்திய நாடுகளில் பார்த்த அத்தனை வசதிகளையும்,அப்படியே அச்சு பிசகாமல் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் சீனர்கள். </p>
<p>ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சி என்பது அந்த நாட்டின் அடிப்படை கட்டுமானங்களை பொறுத்தது.</p>
<p>தரமான சாலைகள், போக்குவரத்து வசதிகள், மக்களுக்கான அடிப்படை குடிநீர், மின்சாரம், மருத்துவ வசதிகள், எல்லோருக்கும் பொதுவான அடிப்படை இலவச கல்வி, எல்லோருக்கும் பொதுவான சட்டமும் ,நியாயமான தண்டனைகளும் அனைத்து விதிகளையும் மக்கள் கடைபிடிக்கும் வகையில் மக்களை தயார்படுத்துவது,விதி மீறல்களுக்கு சரியான தண்டனைகள் வழங்கி மக்களை சரி படுத்துவது, பொது இடங்களில் சுத்தம்,<br />
 திருட்டு வன்முறை போன்ற கொடுஞ்செயல்கள் நிகழாத வகையில் மக்களின் அடிப்படை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது,ஊழல்,லஞ்சம் போன்ற கேடுகெட்ட சம்பங்கள் கூடுமானவரையில் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வது, நீதியும் நியாயமும் எல்லோருக்கும் எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் காவல்துறை மற்றும் நீதி துறை செயல்படுவது போன்றவற்றை சொல்லலாம். </p>
<p>இந்த வகையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சீனாவின் வளர்ச்சியை பார்த்தால் பிரமிக்க தக்க வளர்ச்சியாகவே தோன்றுகிறது.<br />
சீனாவின் அதிவேக ரயில்களில் பயணித்த நண்பர்கள் இருவரும் சொல்கிறார்கள். </p>
<p>இப்படி ஒரு பயணம்,வேறு எங்கும் வாய்ப்பே இல்லை... சீன ரயில்களின் வேகம் மணிக்கு முன்னூறு கிலோமீட்டர்,நானூறு கிலோமீட்டர் என்று மின்னல் வேகத்தில் இருக்கிறது. </p>
<p>பீஜிங் விமான நிலையத்தில் இருந்து, நகரத்தின் மையப்பகுதி முப்பது கிலோமீட்டர்.ஆனால் இந்த முப்பது கிலோமீட்டார் தூரத்தை வெறும் எட்டு நிமிடங்களில் இந்த அதிவேக ரயில்களில் மூலம் நீங்கள் கடந்து விட முடியும்.</p>
<p>பீஜிங்கில் இருந்து ஷாங்காய் ஆயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம். ஆனால் அதிவேக ரயில்கள் மூலம் இந்த தூரத்தை வெறும் நான்கு மணி நேரத்தில் நீங்கள் அடைந்து விட முடியும். </p>
<p>ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து,அன்றாடம் வேலைக்கு சென்று வரும் பெரும்பான்மை மக்கள் சீனாவில் இருக்கிறார்கள். காரணம் அவர்களின் வேலைக்கு செல்லும் பயண நேரம் என்பது வெறும் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே.</p>
<p>சிந்தித்து பாருங்கள். இந்தியாவில் இப்படியான அதிவேக ரயில்கள் வந்தால், காலையில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வேலைக்கு வந்து விட்டு, மாலையில் வீடு திரும்பும் அளவுக்கு நிலைமை மாறி விடும்..</p>
<p>கற்பனையாக இருந்தாலும் கூட சிந்தித்து பார்க்கும் போது எத்தனை மகிழ்வாய் இருக்கிறது பாருங்கள்.</p>
<p>இந்த அதிவேக ரயில்கள் அனைத்தும் சீனர்களே வடிவமைத்து அவர்களே தயாரித்தது. வெளிநாடுகளின் உதவி என்பது சற்றும் கிடையாது. </p>
<p>இந்தியாவில் அதிவேக ரயிலின் வேகம் என்பது நூறு கிலோமீட்டர் என்கிறார்கள். ஆனால் சராசரி வேகம் என்பது எண்பது கிலோமீட்டர் தான். </p>
<p>2020 க்குள் சீனாவின் முக்கிய வழித்தடங்கள் அனைத்தையும், இந்த அதிவேக ரயில்கள் மூலமே சமாளிக்க போவதாக திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள். </p>
<p>கிட்டதட்ட இருபதாயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரத்தை, இது போன்ற அதி வேக ரயில்கள் மூலம் இணைக்க போவதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். அவர்களின் அடுத்த பத்தாண்டுகள் திட்டத்தை கேட்டால் நமக்கு தலையே சுற்றி விடும் போல் இருக்கிறது. </p>
<p>சீனாவை போல, தரமான சாலைகள் இந்தியாவில் இருக்கிறதா என்று தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காது. </p>
<p>ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்கென்று, கடந்த சில ஆண்டுகளில் சீனா செலவழித்த தொகையில் பத்தில் ஒரு பங்கை கூட இந்தியா செலவு செய்யவில்லை. அதற்கான திட்டுமிடுதல்கள் இல்லை. 2011 இல் ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்காக, அவர்கள் செலவிட்ட தொகை நூறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள். ஆனால் நாம் ஒரு பத்து பில்லியன் டாலர்கள், செலவழிப்பதே மிக அதிகம்.</p>
<p>இப்படி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்காக, அதீத அக்கறை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். அதனால் தான் இன்றைக்கு அனைத்து தொழில்களிலும், ஆராய்ச்சிகளிலும், தயாரிப்புகளிலும் சீனர்கள் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள். </p>
<p>குண்டூசி முதல் ஏவுகணை வரை அத்தனையும் சீனர்களின் சொந்த தயாரிப்புகள்.உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும், அத்தனை எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களும் சீன தயாரிப்புகளே.</p>
<p>நாம் குடிசை தொழிலாக ஊறுகாய் அல்லது பொறி உருண்டை செய்வது வழக்கம். ஆனால் சீனாவில் குடிசை தொழிலாய் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் செய்வதும், செல்போன்கள் செய்வதுமாய் இருக்கிறார்கள். </p>
<p>அமெரிக்க,ஐரோப்பிய நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து ஆடைகள், உணவு பொருட்கள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள், மடிக்கணினி முதற்கொண்டு அனைத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனங்கள், அழகு பொருட்கள், அனைத்தும் சீனா தயாரிப்புகள் என்பது தான் நிதர்சனம். </p>
<p>இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதியாகும் அல்லது இந்திய தயாரிப்புகள் என்னவென்று பார்த்தால் பெரிய கேள்விகுறி?</p>
<p>கொஞ்சம் உணவு பொருட்கள், கொஞ்சம் ஆடைகள் இதை தாண்டி உலக அரங்கில் இந்தியாவின் தயாரிப்புகள் என்னென்ன? </p>
<p>உலகநாடுகள் பலவற்றில், சீன பொருட்களுக்கென்று பல பெரிய பெரிய அங்காடிகளை திறந்திருக்கிறார்கள். இன்று இந்தியாவில் கூட பயன்படுத்தப்படும் பல பொருட்கள் சீன தயாரிப்புகள். </p>
<p>அது கைபேசியாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளின் விளையாட்டு பொம்மைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள், பட்டாசு முதற்கொண்டு அனைத்தும் சீன தயாரிப்புகளாய் தான் இன்று இந்தியாவில் வலம் வருகிறது. </p>
<p>இந்தியாவின் அடிப்படை விவசாயத்தை செய்யவோ, அதை ஊக்குவிக்கவோ இந்த தேசமும், ஆட்சியாளர்களும் தாயாராக இல்லை. உணவுக்கும் கூட நாம் இனி அடுத்தவன் கையை ஏந்த வேண்டிய காலம் சீக்கிரமே வரும். </p>
<p>தொழில்களை,விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க ஆட்சியாளர்கள் முயல்வதற்கு பதிலாக, சிறு விவசாயிகள் எல்லாம் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை என்றால், அமைதியாக வேறு வேலைகள் பார்த்து விட்டு போங்கள் என்று சொல்லும், ஒரு ரோபோ பிரதமரை தான் நாம் வைத்திருக்கிறோம்,மிகப்பெரிய பொருளாதார மேதை என்று பெருமை பீத்திக் கொண்டு. </p>
<p>உலக அரங்கில், சீன ராணுவம் மிகவும் வலிமை வாய்ந்த ராணுவம். ராணுவ தளவாடங்கள், அனைத்திலும் உலகில் எந்த நாட்டோடும் போட்டி போட்டு கொண்டு நிற்கிறார்கள். அனைத்தும் சொந்த தயாரிப்புகள்.</p>
<p>விண்வெளி ஆராய்ச்சியா, ராக்கெட் தயாரிப்பா, செயற்கை கோள்களா, ஏவுகணைகளா எதுவாக இருந்தாலும் அவர்களே சொந்தமாக தயாரிக்கிறார்கள். </p>
<p>அமெரிக்கர்கள், ரஷ்யர்களுக்கு போட்டியாக, இன்னும் பல இடங்களில் அவர்களை முந்திக் கொண்டு நிற்கிறார்கள். </p>
<p>சமீபத்தில் செய்தி தாள் ஒன்றில் படித்தேன். குறி பார்த்து தாக்கும் அதி வேக ஏவுகணைகள் பலவற்றை சீனர்கள் தயாரித்து இருக்கிறார்கள்.<br />
இதுவரை அமெரிக்கர்கள் வைத்திருந்த அதிவேக ஏவுகணைகளின் வேகத்தை விட,சீனர்களின் தயாரிப்பு பல மடங்கு என்று, அமெரிக்கர்களே கவலைப்பட்டதாய், செய்திகளில் படித்தேன்.</p>
<p>இந்தியாவின் அனைத்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி,ஏவுகணை, அணு தொழில் நுட்பம் அனைத்தும் வெளிநாட்டில் இருந்து கடன் வாங்கியதாகவோ, அல்லது கூட்டு முயற்சியாக தான் இன்று வரை இருக்கிறதேயன்றி, சீனாவை போல தன்னிச்சையாக இயங்க கூடியதாக இல்லை. </p>
<p>உலகின் அனைத்து தயாரிப்புகளும் இன்று சீனாவில் தான் தயாராகிறது என்ற அளவில் சீனா இருக்கிறது. </p>
<p>உலக வர்த்தகத்துக்கு, ஆங்கிலம் மிகவும் முக்கியம் என்று உணர்ந்த சீனர்கள் இன்று அதி வேகமாக ஆங்கிலத்தை விரும்பி படிக்கிறார்கள். </p>
<p>கடந்த ஆண்டுகளில், சீனாவில் அதிக அளவில் விற்ற புத்தங்களின் பட்டியலில், ஆங்கில டிக்சனரி தான் முதலிடம் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு ஆங்கிலத்தை தீவிரமாக படித்து வருகிறார்கள். </p>
<p>இந்திய தாயாரிப்புகள் எதுவும் உலக சந்தையில் இல்லாதிருக்க,அப்படி ஒரு உற்பத்தி வருமானம் வராமல், வெளிநாடுகளின் மென்பொருள் துறையை மட்டுமே நம்பிக் கொண்டும்,பொருட்களின் உற்பத்திக்கு பதிலாக, அந்நிய முதலீடுகளை நேரடியாக இந்தியாவில் வரவைத்துக் கொண்டு,இதோ பார் நாங்கள் வளர்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம் என்றால், கூடிய விரைவில் நம் பொருளாதாரம் சிதைந்து<br />
 போகும். சீனாவை போல ஒரு வலுவான பொருளாதரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமானால், நாம் பொருட்களை தயாரிக்க வேண்டும்.<br />
உலக சந்தையில் இந்திய பொருட்கள் விலை போக வேண்டும். </p>
<p>சீனாவில் மின்தட்டுப்பாடு இல்லை. தேவைக்கு அதிகமாகவே மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்கள். அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் இயற்கை மற்றும் சூரிய மின்சாரம் மூலம் நாட்டின் மொத்த மின்சார தேவையில் முப்பது சதவிகிதத்தை எட்டிபிடிக்க வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு வேலை செய்கிறார்கள்.</p>
<p>இன்று வரை அறுபது விழுக்காடு அனல் மற்றும் புனல் மின்சாரம் தான். உலக நாடுகள் எல்லாம் இயற்கை மின்சாரம் என்று சிந்திக்கும் போது, இந்தியா மட்டும் அணு மின்சாரம் தான் சிறந்தது என்று இறுமாப்போடு திரிகிறது.இத்தனைக்கும் இந்திய அணு உலைகள் இந்தியாவின் சொந்த தயாரிப்பு இல்லை. அனைத்தும் வெளிநாட்டில் இருந்து விலைக்கு வாங்கப்படுகிறது. </p>
<p>சொந்தமாக அணு உலைகளை தயாரித்தாலும்,கூட மாற்று மின்சாரத்தில் அதிக அக்கறை எடுக்கிறார்கள் சீனர்கள். </p>
<p>நடப்பு ஆண்டு கணக்கின் படி,இந்தியாவில் இன்னும் நாற்பது விழுக்காடு கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் போய் சேரவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை. </p>
<p>சீனா போன்ற சர்வாதிகார(கிட்டத்தட்ட) நாட்டில் மக்கள் நலன் சார்ந்து, மக்களுக்கு எது நன்மை என்று சிந்தித்து மக்களுக்காக செயல்படுகிறார்கள்.ஆனால் ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லிக்கொண்டே,மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளில், மக்கள் விரும்பாத செயல்களை, திட்டங்களை மக்களிடம் புகுத்துவது தான் இந்தியாவின் அழகே! </p>
<p>மிகப்பெரிய அளவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை, சீனாவில் சில ஆண்டகளுக்கு முன்பு நடத்தினார்கள். உலக நாடுகள் பலவும் வியந்து போகும் அளவுக்கு, மிக நேர்த்தியாக நடத்திக் காட்டினார்கள். போட்டி நடத்தியதோடு மட்டுமல்ல, உலக அரங்கில் அதிக பதக்கங்களை வென்றும் காட்டினார்கள் சீனர்கள். ஆனால் ஒரு தங்க பதக்கம் வாங்கவே இந்தியா முக்கு முக்கென்று முக்குகிறது. </p>
<p>இத்தனைக்கும் மக்கள் தொகையில் சீனாவோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் விளையாட்டில் தங்கம் வாங்குவதற்கு பதிலாக, நகை கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கினால் தான் உண்டு என்னும் அவல நிலை தான் இன்னும் இந்தியாவில். </p>
<p>காரணம் இந்தியாவில் எந்த விளையாட்டுகளையும் ஊக்குவிப்பதில்லை, பணம் செலவு செய்வதில்லை, கிரிக்கெட் என்னும் வீணா போன விளையாட்டை தவிர. </p>
<p>கிரிக்கெட் விளையாண்டால் மட்டும் தான், இந்தியாவில் தினம் தோறும் கோடீஸ்வரன், மற்ற விளையாட்டு வீரர்களை எல்லாம் எவரும் கண்டு கொள்ள கூட தயாராக இல்லை. எப்படி விளங்கும் இந்த தேசம்? </p>
<p>காமன்வெல்த் விளையாட்டு என்ற பெயரில் உலக அரங்கில் இந்தியா கேவலப்பட்டு ,அசிங்கப்பட்டு நின்றதை போன்ற சொதப்பல் வேலைகளை, ஒலிம்பிக் விளையாட்டு நடத்தும் போது சீனர்கள் செய்யவில்லை. </p>
<p>வெள்கைக்காரன் கொடுத்த காசையே அவனுக்கு தெரியாம ஆட்டைய போடுற திருட்டு பயலுகளை வச்சுக்கிட்டு இந்தியா எப்படி வளரும்?<br />
காமன்வெல்த் புகழ் கல்மாடி, எந்த சிக்கலும் இன்றி சந்தோசமா சுத்திகிட்டு இருக்கின்றார்.</p>
<p>ராணுவ வீரர்களுக்கு வீடுகள் வாங்கியதில் ஊழல், உடைகள் வாங்கியதில் ஊழல், ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்கியதில் ஊழல், ஹெலிகாப்டர் வாங்கியதில் ஊழல், சவப்பெட்டி வாங்கியதில் ஊழல், நிலக்கரி வாங்கியதில் ஊழல், அணு உலையில் ஊழல், அலைக்கற்றையில் ஊழல், விளையாட்டு ஊழல், கால்நடை தீவன ஊழல், மருந்து வாங்கியதில் ஊழல் இப்படி ஊழல் இல்லாத எந்த துறையும் இந்தியாவில் இல்லை என்று நாம் ஊழல்<br />
 குறித்து காலம் முழுக்க பேசிக்கொண்டே இருக்கும் அளவுக்கு ஊழல்.</p>
<p>கடந்த வாரம், சீனாவின் முந்தைய ஆட்சியின், போக்குவரத்து அமைச்சர் ஒருவருக்கு, மரண தண்டனை வழங்கி இருக்கிறார்கள். இத்தனைக்கும் சீனாவின் போக்குவரத்தில் அதிக மாற்றங்கள் கொண்டு வந்த,அதிவேக ரயில்கள் வர காரணமாய் இருந்தவர். </p>
<p>அவருடைய இருபது ஆண்டு கால அரசியலில், இருபது கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்திருப்பதாக கண்டறிந்து இருக்கிறார்கள்.இருபது கோடி ஊழலுக்காக தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு நிற்கிறார்.அந்த அளவுக்கு கடுமையான சட்டங்களும், தண்டனைகளும். </p>
<p>இன்னொரு முக்கிய செய்தி என்னவென்றால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதும், அவர் சார்ந்த கட்சியே, அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி விட்டார்கள். நடக்குமா இந்தியாவில்?</p>
<p>இருபது வருடத்திற்கு மேலாக, டான்சி நிலம் மற்றும் அதிக பொருள் சேர்ந்த வழக்கு ஜெயலலிதாவின் பெயரில். ஆனால் இந்த வழக்கு இன்னும் ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் போனாலும் ஆச்சர்யபடுவதற்கில்லை. </p>
<p>கருணாநிதி குடும்ப புகழ் அலைக்கற்றை ஊழல், முடிய இன்னும் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் ஆகலாம். குற்றம் சாட்டப்பட்ட கனிமொழி மாநிலங்களவை உறுப்பினர். இதெல்லாம் விளங்கவா?</p>
<p>சீனா வளர்ச்சியில் தொட முடியாத உயரத்தை தொட்டுக்கொண்டே இருக்கட்டும்.</p>
<p>நாமும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியது தான், சீனாவை விட நாங்கள் வளர்ந்து விட்டோம், நாங்க தான் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் வல்லரசு என்று.</p>
<p>முதலில் சீனாவில் இருப்பதை போன்ற ஒரு மாதிரி நகரத்தை,<br />
இந்தியாவில் உருவாக்கி காட்டுங்கள். பிறகு பேசலாம் யார் வல்லரசு என்று. </p>
<p>சீனாவில் குறைகளே இல்லையா? குறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் மக்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டிய, அடிப்படை வசதிகளை எல்லாம் தரமாக செய்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள்.</p>
<p>இந்தியாவின் அடிப்படை சாலைகள்,சுத்தமான குடி தண்ணீர், போக்குவரத்து, மின்சாரம், மருத்துவம், கல்வி போன்றவை இன்னும் சாதாரண மக்களுக்கு கூட முழுமையாய் போய் சேரவில்லை. </p>
<p>இதை எல்லாம் செய்த பிறகு வல்லரசு ஆகுங்கள், சீனாவோடு போட்டி போடுங்கள். அதுவரை மக்கள் தொகையில் வேண்டுமானால் இந்தியா, சீனாவோடு போட்டி போட்டு கொள்ளட்டும்:)</p>
<p>-ஆன்டனி வளன்
இந்தியாவுடன் எந்த வகையிலும் ஒப்பிட இயலாத,அதீத வளர்ச்சி பாதையில் வல்லரசு சீனா!
இறைவனின் பெரிதான தயவால்,உலகில் வளர்ந்த ஒரு பத்து நாடுகளை நேரடியாக பார்க்கும் வாய்ப்பை பெற்றேன்.குறிப்பாக மேற்கத்திய நாடுகளின் வளர்ச்சி என்னை மலைக்க வைத்தது.வாழ்வில் முதன் முதலாக, நான் பார்த்த வெளிநாடு நாடு ஜெர்மனி.அந்த தேசத்தை பார்த்த போது, மனதில் அப்படி ஒரு பிரமிப்பு.
நான் பார்த்த வெளிநாடுகளில்,எல்லாவகையிலும் ஜெர்மனியை முதலிடத்தில் வைத்து பார்க்கும் அளவுக்கு,அநேக விடயங்களை அந்த தேசம் எனக்கு கற்று கொடுத்தது.

வெறுமனே தொழில் நுட்பம் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி போன்ற விடயங்களை தாண்டி,மக்களின் ஒழுக்கம், எளிமை, அடுத்தவர்களுக்கு உதவி செய்யும் மனப்பாங்கு ,சக மனிதனுக்கான மரியாதை, பொது இடங்களில் மக்கள் நடந்து கொள்ளும் விதம்,அவர்களின் நேர்மை என்று பல விடயங்களைக் கற்றுக் கொண்டேன்.

நடு நிசியில் இரண்டு மணி,மூன்று மணி என்று எந்நேரம் வேண்டுமானாலும் தனியாக பயணித்து, வீடு வந்து சேர்ந்த நாட்கள் ஏராளம் உண்டு. ஆனால் ஒரு நாள் கூட, உள்ளத்தில் எவ்வித பயமும் இருந்தது கிடையாது.

இந்த நடு ராத்திரியில் திருடர்களின் தொல்லை இருக்குமோ, அல்லது வெளிநாட்டவர் மீது இவர்களுக்கு காழ்ப்புணர்ச்சி இருக்குமோ,
ஒருவேளை நம்மை தாக்கினாலும் தாக்குவார்களோ என்று ஒருநாள் கூட சிந்தித்து பார்க்கும் அளவுக்கு எந்த சூழலும் அங்கு இல்லை.

ஐரோப்பிய நாடுகளில்,பொது வெளிகளில் சுத்தம்,ஆரோக்கியம் என்றால் அதில் ஜெர்மனியை மிஞ்ச இயலாது. சுவிட்சர்லாந்தையும் பொது வெளி சுத்தத்தில் அடித்துக் கொள்ள முடியாது. அப்படி பார்த்தாலும் சுவிட்சர்லாந்தில் பெரும்பான்மை மக்கள் ஜெர்மானியர்களே!

ஐரோப்பாவில் உள்ள பல நாடுகளை ஒப்பிட்டு பார்த்தால்,தொழில் நுட்பம், வேலைவாய்ப்பு, தொழில் வளர்ச்சி, கல்வி, பொருளாதாரம் என்று எல்லாவற்றிலும் ஜெர்மனி தான் முதலிடம் என்றே சொல்லும் அளவுக்கு, அனைத்து விடயங்களிலும் உயர்ந்து நிற்கிறது.

நண்பர்கள் பொதுவாக என்னிடம் கேட்பது உண்டு. நீங்கள் பார்த்த வெளிநாடுகளிலேயே சிறந்த நாடு எது என்று? சந்தேகம் இல்லாமல் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சொல்லலாம் ஜெர்மனி தானென்று
ஒரே ஒரு சிக்கல் எதுவென்றால் மொழி மட்டுமே:) அங்கு பெரும்பான்மை மக்களுக்கு ஆங்கிலம் தெரியாது. நமக்கு அவர்களின் தாய்மொழி தெரியாது:)

மேற்கத்திய நாடுகளின் அடிப்படை கட்டமைப்பு, போக்குவரத்து, கல்வி,பொருளாதாரம்,மருத்துவம்,தொழில் வளர்சிகள்,அடிப்படை பாதுகாப்பு போன்ற பல விடயங்களை பற்றி சிலாகித்து பேசும் போது, நண்பர் ஒருவர் சொன்னார், மேற்கத்திய நாடுகளை நான் பார்த்தது இல்லை. ஆனால் பலமுறை சீனாவை பார்த்து விட்டேன். சீனாவின் வளர்ச்சி மிகவும் அபரிவிதமானது என்றார்.

பீஜிங்,ஷாங்காய் போன்ற நகரங்களை எல்லாம் பார்த்தால், மிரண்டு போவீர்கள் என்று சொன்னார். மேற்கத்திய நாடுகளை எல்லாம் தூக்கி சாப்பிடும் அளவுக்கு சீனாவின் வளர்ச்சி இருக்கிறது என்று, பயிற்சிக்காக சீனா வந்த, எங்கள் நிறுவனத்தின் மேற்கத்திய நண்பர்களே சிலாகித்து பேசினார்கள் என்று சொன்னார். அவர்களே விரும்பி விரும்பி நகரத்தின் பல பகுதிகளை புகைப்படம் எடுத்துக் கொண்டார்கள் என்றார்.

நான் சீனாவுக்கு போனதில்லை. அதனால் அப்படியா என்று கேட்டுக்கொண்டேன்.

மேற்கத்திய நாடுகளின் வளர்ச்சியை மிஞ்சி, ஒரு நாட்டில் வளர்ச்சி இருக்கும் என்றால் அதை வார்த்தையால் விவரிக்க முடியாத அளவுக்கு, சொர்க்க பூமியாக தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டேன்.

சமீபத்தில் அதே நண்பர், அமெரிக்காவுக்கும் சென்று வந்தார். வந்த பிறகு சொன்னார், அமெரிக்காவை விட சீனா தான் எனக்கு மிகவும் பிடித்து இருக்கிறது.

காரணம் சீனா தான், புதுசு கண்ணா புதுசு மாதிரி இருக்கிறது. பிரமாண்டத்தில் சீனா, அமெரிக்காவை மிஞ்சி நிற்கிறது என்று சொன்னார். அவர் பார்த்த இடங்கள் நியூயார்க் அல்லது கலிபோர்னியா போன்ற நகரங்களாக இல்லாமல் இருந்ததால், ஒருவேளை சரியான ஒப்பீடாக இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டேன்.

ஆனால் நேற்று வேறொரு நண்பரை, அவரது வீட்டில் சந்தித்த பொழுது, மடிக்கணினியில் சில புகைப்படங்களை காட்டினார். தற்போது, வேலை விடயமாக,அடிக்கடி சீனா செல்ல வேண்டி இருக்கிறது.சீனாவை பாருங்கள் என்று சில புகைப்படங்களை என்னிடம் காட்டினார்.
பார்த்தால் அப்படி ஒரு ஆச்சர்யம்.

மேற்கத்திய நாடுகளின் கட்டமைப்பு வசதிகளில்,
எந்த வித்தியாசத்தையும் பார்க்க இயலாத அளவுக்கு சாலைகள், கட்டடங்கள், ரயில் பயணங்கள், துறை முகங்கள், விமான நிலையங்கள் என்று மிக பிரமாண்டமாய் இருக்கிறது சீனா.
மேற்கத்திய நாடுகளில் பார்த்த அத்தனை வசதிகளையும்,அப்படியே அச்சு பிசகாமல் நிறைவேற்றி இருக்கிறார்கள் சீனர்கள்.

ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சி என்பது அந்த நாட்டின் அடிப்படை கட்டுமானங்களை பொறுத்தது.

தரமான சாலைகள், போக்குவரத்து வசதிகள், மக்களுக்கான அடிப்படை குடிநீர், மின்சாரம், மருத்துவ வசதிகள், எல்லோருக்கும் பொதுவான அடிப்படை இலவச கல்வி, எல்லோருக்கும் பொதுவான சட்டமும் ,நியாயமான தண்டனைகளும் அனைத்து விதிகளையும் மக்கள் கடைபிடிக்கும் வகையில் மக்களை தயார்படுத்துவது,விதி மீறல்களுக்கு சரியான தண்டனைகள் வழங்கி மக்களை சரி படுத்துவது, பொது இடங்களில் சுத்தம், திருட்டு வன்முறை போன்ற கொடுஞ்செயல்கள் நிகழாத வகையில் மக்களின் அடிப்படை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வது,ஊழல்,லஞ்சம் போன்ற கேடுகெட்ட சம்பங்கள் கூடுமானவரையில் நடக்காமல் பார்த்துக்கொள்வது, நீதியும் நியாயமும் எல்லோருக்கும் எளிதாக கிடைக்கும் வகையில் காவல்துறை மற்றும் நீதி துறை செயல்படுவது போன்றவற்றை சொல்லலாம்.

இந்த வகையில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளில் சீனாவின் வளர்ச்சியை பார்த்தால் பிரமிக்க தக்க வளர்ச்சியாகவே தோன்றுகிறது.
சீனாவின் அதிவேக ரயில்களில் பயணித்த நண்பர்கள் இருவரும் சொல்கிறார்கள்.

இப்படி ஒரு பயணம்,வேறு எங்கும் வாய்ப்பே இல்லை… சீன ரயில்களின் வேகம் மணிக்கு முன்னூறு கிலோமீட்டர்,நானூறு கிலோமீட்டர் என்று மின்னல் வேகத்தில் இருக்கிறது.

பீஜிங் விமான நிலையத்தில் இருந்து, நகரத்தின் மையப்பகுதி முப்பது கிலோமீட்டர்.ஆனால் இந்த முப்பது கிலோமீட்டார் தூரத்தை வெறும் எட்டு நிமிடங்களில் இந்த அதிவேக ரயில்களில் மூலம் நீங்கள் கடந்து விட முடியும்.

பீஜிங்கில் இருந்து ஷாங்காய் ஆயிரத்து முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரம். ஆனால் அதிவேக ரயில்கள் மூலம் இந்த தூரத்தை வெறும் நான்கு மணி நேரத்தில் நீங்கள் அடைந்து விட முடியும்.

ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் பயணித்து,அன்றாடம் வேலைக்கு சென்று வரும் பெரும்பான்மை மக்கள் சீனாவில் இருக்கிறார்கள். காரணம் அவர்களின் வேலைக்கு செல்லும் பயண நேரம் என்பது வெறும் இரண்டு மணி நேரம் மட்டுமே.

சிந்தித்து பாருங்கள். இந்தியாவில் இப்படியான அதிவேக ரயில்கள் வந்தால், காலையில் கன்னியாகுமரியில் இருந்து கிளம்பி சென்னைக்கு வேலைக்கு வந்து விட்டு, மாலையில் வீடு திரும்பும் அளவுக்கு நிலைமை மாறி விடும்..

கற்பனையாக இருந்தாலும் கூட சிந்தித்து பார்க்கும் போது எத்தனை மகிழ்வாய் இருக்கிறது பாருங்கள்.

இந்த அதிவேக ரயில்கள் அனைத்தும் சீனர்களே வடிவமைத்து அவர்களே தயாரித்தது. வெளிநாடுகளின் உதவி என்பது சற்றும் கிடையாது.

இந்தியாவில் அதிவேக ரயிலின் வேகம் என்பது நூறு கிலோமீட்டர் என்கிறார்கள். ஆனால் சராசரி வேகம் என்பது எண்பது கிலோமீட்டர் தான்.

2020 க்குள் சீனாவின் முக்கிய வழித்தடங்கள் அனைத்தையும், இந்த அதிவேக ரயில்கள் மூலமே சமாளிக்க போவதாக திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள்.

கிட்டதட்ட இருபதாயிரம் கிலோ மீட்டர் தூரத்தை, இது போன்ற அதி வேக ரயில்கள் மூலம் இணைக்க போவதாக சொல்லி இருக்கிறார்கள். அவர்களின் அடுத்த பத்தாண்டுகள் திட்டத்தை கேட்டால் நமக்கு தலையே சுற்றி விடும் போல் இருக்கிறது.

சீனாவை போல, தரமான சாலைகள் இந்தியாவில் இருக்கிறதா என்று தேடி பார்த்தாலும் கிடைக்காது.

ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்கென்று, கடந்த சில ஆண்டுகளில் சீனா செலவழித்த தொகையில் பத்தில் ஒரு பங்கை கூட இந்தியா செலவு செய்யவில்லை. அதற்கான திட்டுமிடுதல்கள் இல்லை. 2011 இல் ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்காக, அவர்கள் செலவிட்ட தொகை நூறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள். ஆனால் நாம் ஒரு பத்து பில்லியன் டாலர்கள், செலவழிப்பதே மிக அதிகம்.

இப்படி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளுக்காக, அதீத அக்கறை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள். அதனால் தான் இன்றைக்கு அனைத்து தொழில்களிலும், ஆராய்ச்சிகளிலும், தயாரிப்புகளிலும் சீனர்கள் முன்னணியில் இருக்கிறார்கள்.

குண்டூசி முதல் ஏவுகணை வரை அத்தனையும் சீனர்களின் சொந்த தயாரிப்புகள்.உலகம் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும், அத்தனை எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்களும் சீன தயாரிப்புகளே.

நாம் குடிசை தொழிலாக ஊறுகாய் அல்லது பொறி உருண்டை செய்வது வழக்கம். ஆனால் சீனாவில் குடிசை தொழிலாய் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பொருட்கள் செய்வதும், செல்போன்கள் செய்வதுமாய் இருக்கிறார்கள்.

அமெரிக்க,ஐரோப்பிய நாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் அனைத்து ஆடைகள், உணவு பொருட்கள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள், மடிக்கணினி முதற்கொண்டு அனைத்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாதனங்கள், அழகு பொருட்கள், அனைத்தும் சீனா தயாரிப்புகள் என்பது தான் நிதர்சனம்.

இந்தியாவில் இருந்து வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதியாகும் அல்லது இந்திய தயாரிப்புகள் என்னவென்று பார்த்தால் பெரிய கேள்விகுறி?

கொஞ்சம் உணவு பொருட்கள், கொஞ்சம் ஆடைகள் இதை தாண்டி உலக அரங்கில் இந்தியாவின் தயாரிப்புகள் என்னென்ன?

உலகநாடுகள் பலவற்றில், சீன பொருட்களுக்கென்று பல பெரிய பெரிய அங்காடிகளை திறந்திருக்கிறார்கள். இன்று இந்தியாவில் கூட பயன்படுத்தப்படும் பல பொருட்கள் சீன தயாரிப்புகள்.

அது கைபேசியாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைகளின் விளையாட்டு பொம்மைகள், வீட்டு உபயோக பொருட்கள், பட்டாசு முதற்கொண்டு அனைத்தும் சீன தயாரிப்புகளாய் தான் இன்று இந்தியாவில் வலம் வருகிறது.

இந்தியாவின் அடிப்படை விவசாயத்தை செய்யவோ, அதை ஊக்குவிக்கவோ இந்த தேசமும், ஆட்சியாளர்களும் தாயாராக இல்லை. உணவுக்கும் கூட நாம் இனி அடுத்தவன் கையை ஏந்த வேண்டிய காலம் சீக்கிரமே வரும்.

தொழில்களை,விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க ஆட்சியாளர்கள் முயல்வதற்கு பதிலாக, சிறு விவசாயிகள் எல்லாம் விவசாயம் செய்ய முடியவில்லை என்றால், அமைதியாக வேறு வேலைகள் பார்த்து விட்டு போங்கள் என்று சொல்லும், ஒரு ரோபோ பிரதமரை தான் நாம் வைத்திருக்கிறோம்,மிகப்பெரிய பொருளாதார மேதை என்று பெருமை பீத்திக் கொண்டு.

உலக அரங்கில், சீன ராணுவம் மிகவும் வலிமை வாய்ந்த ராணுவம். ராணுவ தளவாடங்கள், அனைத்திலும் உலகில் எந்த நாட்டோடும் போட்டி போட்டு கொண்டு நிற்கிறார்கள். அனைத்தும் சொந்த தயாரிப்புகள்.

விண்வெளி ஆராய்ச்சியா, ராக்கெட் தயாரிப்பா, செயற்கை கோள்களா, ஏவுகணைகளா எதுவாக இருந்தாலும் அவர்களே சொந்தமாக தயாரிக்கிறார்கள்.

அமெரிக்கர்கள், ரஷ்யர்களுக்கு போட்டியாக, இன்னும் பல இடங்களில் அவர்களை முந்திக் கொண்டு நிற்கிறார்கள்.

சமீபத்தில் செய்தி தாள் ஒன்றில் படித்தேன். குறி பார்த்து தாக்கும் அதி வேக ஏவுகணைகள் பலவற்றை சீனர்கள் தயாரித்து இருக்கிறார்கள்.
இதுவரை அமெரிக்கர்கள் வைத்திருந்த அதிவேக ஏவுகணைகளின் வேகத்தை விட,சீனர்களின் தயாரிப்பு பல மடங்கு என்று, அமெரிக்கர்களே கவலைப்பட்டதாய், செய்திகளில் படித்தேன்.

இந்தியாவின் அனைத்து விண்வெளி ஆராய்ச்சி,ஏவுகணை, அணு தொழில் நுட்பம் அனைத்தும் வெளிநாட்டில் இருந்து கடன் வாங்கியதாகவோ, அல்லது கூட்டு முயற்சியாக தான் இன்று வரை இருக்கிறதேயன்றி, சீனாவை போல தன்னிச்சையாக இயங்க கூடியதாக இல்லை.

உலகின் அனைத்து தயாரிப்புகளும் இன்று சீனாவில் தான் தயாராகிறது என்ற அளவில் சீனா இருக்கிறது.

உலக வர்த்தகத்துக்கு, ஆங்கிலம் மிகவும் முக்கியம் என்று உணர்ந்த சீனர்கள் இன்று அதி வேகமாக ஆங்கிலத்தை விரும்பி படிக்கிறார்கள்.

கடந்த ஆண்டுகளில், சீனாவில் அதிக அளவில் விற்ற புத்தங்களின் பட்டியலில், ஆங்கில டிக்சனரி தான் முதலிடம் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள். அந்த அளவுக்கு ஆங்கிலத்தை தீவிரமாக படித்து வருகிறார்கள்.

இந்திய தாயாரிப்புகள் எதுவும் உலக சந்தையில் இல்லாதிருக்க,அப்படி ஒரு உற்பத்தி வருமானம் வராமல், வெளிநாடுகளின் மென்பொருள் துறையை மட்டுமே நம்பிக் கொண்டும்,பொருட்களின் உற்பத்திக்கு பதிலாக, அந்நிய முதலீடுகளை நேரடியாக இந்தியாவில் வரவைத்துக் கொண்டு,இதோ பார் நாங்கள் வளர்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருப்போம் என்றால், கூடிய விரைவில் நம் பொருளாதாரம் சிதைந்து போகும். சீனாவை போல ஒரு வலுவான பொருளாதரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டுமானால், நாம் பொருட்களை தயாரிக்க வேண்டும்.
உலக சந்தையில் இந்திய பொருட்கள் விலை போக வேண்டும்.

சீனாவில் மின்தட்டுப்பாடு இல்லை. தேவைக்கு அதிகமாகவே மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்கள். அடுத்த பத்து ஆண்டுகளில் இயற்கை மற்றும் சூரிய மின்சாரம் மூலம் நாட்டின் மொத்த மின்சார தேவையில் முப்பது சதவிகிதத்தை எட்டிபிடிக்க வேண்டும் என்று கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு வேலை செய்கிறார்கள்.

இன்று வரை அறுபது விழுக்காடு அனல் மற்றும் புனல் மின்சாரம் தான். உலக நாடுகள் எல்லாம் இயற்கை மின்சாரம் என்று சிந்திக்கும் போது, இந்தியா மட்டும் அணு மின்சாரம் தான் சிறந்தது என்று இறுமாப்போடு திரிகிறது.இத்தனைக்கும் இந்திய அணு உலைகள் இந்தியாவின் சொந்த தயாரிப்பு இல்லை. அனைத்தும் வெளிநாட்டில் இருந்து விலைக்கு வாங்கப்படுகிறது.

சொந்தமாக அணு உலைகளை தயாரித்தாலும்,கூட மாற்று மின்சாரத்தில் அதிக அக்கறை எடுக்கிறார்கள் சீனர்கள்.

நடப்பு ஆண்டு கணக்கின் படி,இந்தியாவில் இன்னும் நாற்பது விழுக்காடு கிராமங்களுக்கு மின்சாரம் போய் சேரவில்லை என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.

சீனா போன்ற சர்வாதிகார(கிட்டத்தட்ட) நாட்டில் மக்கள் நலன் சார்ந்து, மக்களுக்கு எது நன்மை என்று சிந்தித்து மக்களுக்காக செயல்படுகிறார்கள்.ஆனால் ஜனநாயக நாடு என்று சொல்லிக்கொண்டே,மக்கள் விரோத நடவடிக்கைகளில், மக்கள் விரும்பாத செயல்களை, திட்டங்களை மக்களிடம் புகுத்துவது தான் இந்தியாவின் அழகே!

மிகப்பெரிய அளவில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளை, சீனாவில் சில ஆண்டகளுக்கு முன்பு நடத்தினார்கள். உலக நாடுகள் பலவும் வியந்து போகும் அளவுக்கு, மிக நேர்த்தியாக நடத்திக் காட்டினார்கள். போட்டி நடத்தியதோடு மட்டுமல்ல, உலக அரங்கில் அதிக பதக்கங்களை வென்றும் காட்டினார்கள் சீனர்கள். ஆனால் ஒரு தங்க பதக்கம் வாங்கவே இந்தியா முக்கு முக்கென்று முக்குகிறது.

இத்தனைக்கும் மக்கள் தொகையில் சீனாவோடு போட்டி போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறோம். ஆனால் விளையாட்டில் தங்கம் வாங்குவதற்கு பதிலாக, நகை கடையில் காசு கொடுத்து வாங்கினால் தான் உண்டு என்னும் அவல நிலை தான் இன்னும் இந்தியாவில்.

காரணம் இந்தியாவில் எந்த விளையாட்டுகளையும் ஊக்குவிப்பதில்லை, பணம் செலவு செய்வதில்லை, கிரிக்கெட் என்னும் வீணா போன விளையாட்டை தவிர.

கிரிக்கெட் விளையாண்டால் மட்டும் தான், இந்தியாவில் தினம் தோறும் கோடீஸ்வரன், மற்ற விளையாட்டு வீரர்களை எல்லாம் எவரும் கண்டு கொள்ள கூட தயாராக இல்லை. எப்படி விளங்கும் இந்த தேசம்?

காமன்வெல்த் விளையாட்டு என்ற பெயரில் உலக அரங்கில் இந்தியா கேவலப்பட்டு ,அசிங்கப்பட்டு நின்றதை போன்ற சொதப்பல் வேலைகளை, ஒலிம்பிக் விளையாட்டு நடத்தும் போது சீனர்கள் செய்யவில்லை.

வெள்கைக்காரன் கொடுத்த காசையே அவனுக்கு தெரியாம ஆட்டைய போடுற திருட்டு பயலுகளை வச்சுக்கிட்டு இந்தியா எப்படி வளரும்?
காமன்வெல்த் புகழ் கல்மாடி, எந்த சிக்கலும் இன்றி சந்தோசமா சுத்திகிட்டு இருக்கின்றார்.

ராணுவ வீரர்களுக்கு வீடுகள் வாங்கியதில் ஊழல், உடைகள் வாங்கியதில் ஊழல், ராணுவ தளவாடங்கள் வாங்கியதில் ஊழல், ஹெலிகாப்டர் வாங்கியதில் ஊழல், சவப்பெட்டி வாங்கியதில் ஊழல், நிலக்கரி வாங்கியதில் ஊழல், அணு உலையில் ஊழல், அலைக்கற்றையில் ஊழல், விளையாட்டு ஊழல், கால்நடை தீவன ஊழல், மருந்து வாங்கியதில் ஊழல் இப்படி ஊழல் இல்லாத எந்த துறையும் இந்தியாவில் இல்லை என்று நாம் ஊழல் குறித்து காலம் முழுக்க பேசிக்கொண்டே இருக்கும் அளவுக்கு ஊழல்.

கடந்த வாரம், சீனாவின் முந்தைய ஆட்சியின், போக்குவரத்து அமைச்சர் ஒருவருக்கு, மரண தண்டனை வழங்கி இருக்கிறார்கள். இத்தனைக்கும் சீனாவின் போக்குவரத்தில் அதிக மாற்றங்கள் கொண்டு வந்த,அதிவேக ரயில்கள் வர காரணமாய் இருந்தவர்.

அவருடைய இருபது ஆண்டு கால அரசியலில், இருபது கோடி ரூபாய் ஊழல் செய்திருப்பதாக கண்டறிந்து இருக்கிறார்கள்.இருபது கோடி ஊழலுக்காக தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டு நிற்கிறார்.அந்த அளவுக்கு கடுமையான சட்டங்களும், தண்டனைகளும்.

இன்னொரு முக்கிய செய்தி என்னவென்றால் குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டதும், அவர் சார்ந்த கட்சியே, அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கி விட்டார்கள். நடக்குமா இந்தியாவில்?

இருபது வருடத்திற்கு மேலாக, டான்சி நிலம் மற்றும் அதிக பொருள் சேர்ந்த வழக்கு ஜெயலலிதாவின் பெயரில். ஆனால் இந்த வழக்கு இன்னும் ஒரு முப்பது ஆண்டுகள் போனாலும் ஆச்சர்யபடுவதற்கில்லை.

கருணாநிதி குடும்ப புகழ் அலைக்கற்றை ஊழல், முடிய இன்னும் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் ஆகலாம். குற்றம் சாட்டப்பட்ட கனிமொழி மாநிலங்களவை உறுப்பினர். இதெல்லாம் விளங்கவா?

சீனா வளர்ச்சியில் தொட முடியாத உயரத்தை தொட்டுக்கொண்டே இருக்கட்டும்.

நாமும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டியது தான், சீனாவை விட நாங்கள் வளர்ந்து விட்டோம், நாங்க தான் தெற்காசிய பிராந்தியத்தில் வல்லரசு என்று.

முதலில் சீனாவில் இருப்பதை போன்ற ஒரு மாதிரி நகரத்தை,
இந்தியாவில் உருவாக்கி காட்டுங்கள். பிறகு பேசலாம் யார் வல்லரசு என்று.

சீனாவில் குறைகளே இல்லையா? குறைகள் இருக்கின்றன. ஆனால் மக்களுக்கு செய்து கொடுக்க வேண்டிய, அடிப்படை வசதிகளை எல்லாம் தரமாக செய்து கொடுத்து இருக்கிறார்கள்.

இந்தியாவின் அடிப்படை சாலைகள்,சுத்தமான குடி தண்ணீர், போக்குவரத்து, மின்சாரம், மருத்துவம், கல்வி போன்றவை இன்னும் சாதாரண மக்களுக்கு கூட முழுமையாய் போய் சேரவில்லை.

இதை எல்லாம் செய்த பிறகு வல்லரசு ஆகுங்கள், சீனாவோடு போட்டி போடுங்கள். அதுவரை மக்கள் தொகையில் வேண்டுமானால் இந்தியா, சீனாவோடு போட்டி போட்டு கொள்ளட்டும்:)

நன்றி -ஆன்டனி வளன்

Engr.Sulthan