ஸஹீஹ் முஸ்லிம் தமிழில் பாகம்-1

எங்களின் 1000 வது பதிவாக “ஸஹீஹ் முஸ்லிம் பாகம்-1” ஐ இங்கு வெளியிடுவதில் பெருமை கொள்கிறோம்.

எல்லாப் புகழும் இறைவன் ஒருவனுக்கே!

மற்ற பாகங்கள் இங்கு விரைவில் வெளிவரும். இன்ஷா அல்லாஹ்!!

ஸஹீஹ் முஸ்லிம் தமிழில் பாகம்-1

மின் நூல் ஆக்கம்: குலசை சுல்தான்
https://kulasaisulthan.files.wordpress.com/2013/09/sahih-muslim-tamil-part-1updated.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s