விளை மீன் – Emperor Fish

விளை மீன் – Emperor Fish

மீன் தொடரில் இன்றைக்கு விளை மீனைப் பற்றி பார்ப்போம். வெல மீன் என்று பரவலாய் உச்சரிக்கப்படும் இந்த மீன் வகை தமிழகத்தில் அனேக இடங்களில் ரெகுலராகவே கிடைக்கும். சிலேப்பி(திலேப்பியா) மீனைப் போன்ற அமைப்பில் இருக்கும் இந்த மீன்கள் மிகச் சிறிய அதாவது கிலோவிற்கு இருபது மீன்கள் நிற்கும் அளவிலிருந்து அதிக பட்சமாக ஒரு மீனே இரண்டு மூன்று கிலோ வரை உடைய அளவிலும் கிடைக்கும். இன்னும் பெரிய அளவிலும் இவை வளரும். இங்கே விற்பனைக்கு வருபவற்றில் அதிகபட்சமாக மேற் சொன்ன எடை அளவிலேயே கிடைக்கும்.

 முந்தைய தொடரில் பார்த்த ஊடகம் மீனைப் போன்ற விளை மீன்களும் குழம்பிலும் அசத்தும், வறுவலிலும் பிரமாதமான சுவையில் இருக்கும். குழந்தைகள் விரும்பி சாப்பிடும் சுவையில் இருப்பது கூடுதல் சிறப்பு. மேலும் சிக்கலான முள் அமைப்பும் கிடையாது.

விளை மீன்களில் பல ரகங்கள் உண்டு. சற்றே சாம்பல் நிறம் கலந்த வெள்ளை நிற விளை மீன்களும், இளஞ்சிவப்பு விளை மீன்களும் இங்கே அதிகமாய் கிடைக்கும் வகைகள். இவை இரண்டையும் ஒப்புமை படுத்தும்போது இளஞ்சிவப்பு விளை மீன்கள் சற்றே கூடுதல் சுவையோடு இருக்கும். ஆனாலும் வெள்ளை நிற விளை மீன்களும் சுவையானவையே, மேலும் அவைதான் பெரும்பாலும் விற்பனைக்கு அதிகமாய் வரும்.

சிவப்பு விளை மீன்களில்கூட சிறு சிறு வேறுபாடுகளுடன் நிறைய வெரைட்டிகள் உண்டு. தோள் தடிமனாய் ஒரு வகை உண்டு. அவை விளை மீன்களின் அடையாளத்தில் இருப்பினும் துடுப்புகள், வடிவம் இவற்றில் வித்தியாசப்படும். அந்த வகை அவ்வளவு சுவையோடு இராது.
விளை மீன்களை அடையாளம் காண கீழே படத்தில் இருக்கும் மீனில் குறிப்பிட்டு இருக்கும் அடையாளங்களை கவனிக்கவும்.

  •  மீனின் நடுவில் ஒரு நீண்ட கோடு அமைப்பு இருக்கும்.(வேறு சில மீன் வகைகளிலும் இந்த கோடு இருக்கும், ஆனாலும் அந்த மீன்களின் வடிவம் வேறு விதமாய் இருக்கும். விளை மீனின் அமைப்பில் இருக்கும் கறி மீன், சிலேப்பி மற்றும் சில ஏரி கெண்டை மீன்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து வேறுபடுத்திக்கொள்ள இந்த கோடு அமைப்பு உதவும்)
  • மேற்பகுதில் டைமண்ட் ஷேப் தெரிவதைப் போன்ற செதில் அமைப்பு இருக்கும்.
  •  வட்டமிட்டு காட்டியிருக்கும் இடங்களில் இருப்பது போன்றே உடலின் மேல் ஆங்காங்கே Bold செய்தது போல செதில்களின் கோடுகள் அழுத்தமாய் தெரியும். சில மீன்களில் போல்ட் செய்யப்பட்ட அமைப்பு சிக்சாக் வடிவத்தில் தெரியும்.
விளை மீன்களில் சில வகைகள் கீழே:
 (நம்ம ஊரில் அதிகமாய் கிடைக்கும் ரகம்)
 (அவ்வப்போது கிடைக்கும் ரகம் முதல் தர சுவையுடையது)
சென்னையில் கிலோ ரூ.200 லிருந்து ரூ.300 வரை விற்கப்படும் இந்த விளை மீன்கள் மற்ற இடங்களில் கிலோ ரூ.150 லிருந்து ரூ.200 வரை கிடைக்கும். விளை மீன்கள் சற்றே பழைய மீனாய் இருந்தாலும் சுவையில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கும். புது மீன்,பழைய மீன் என பார்த்த உடன் அடையாளம் காணுவது விளை மீன்களில் கடினம். செவுள் சிவப்பு நிறத்தில் தெரிந்தால் மட்டும் வாங்கவும்.
 விளை மீன்களை வறுவல் செய்யும் போது சற்று டீப் ஃபிரை செய்தால் கூடுதல் சுவையுடன் இருக்கும். மேலும் சதைப்பற்றுடன்  இருக்கும் இந்த விளை மீன்கள் டீப் ஃபிரை செய்யும்போதே உள்ளே இருக்கும் சதையும் நன்றாக வெந்து சுவை கூடும். இல்லையெனில் உள் பக்கம் வேகாதது போன்று ஒரு வித பச்சை வாசத்துடன் சுவையும் மாறுபடும். குழம்பில் தேங்காய் அதிகமாய் சேர்த்துவிடாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். தேங்காய் இல்லாமல் வைத்தாலும் சுவையோடவே இருக்கும்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s