பஞ்ச ரோடு

216

திருச்சியில் இருந்து சென்னை செல்லும் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்கு உங்களில் யாருக்காவது தெரியுமா … ???
—————
… பஞ்ச ரோடு ….. என்று சொல்லுவார்கள் …!!!
————–
பஞ்ச ரோடு –என பெயர் வர காரணம் என்ன தெரியுமா .?
————-

Continue reading